Click on picture to maximize.
Collegium Chemicum backyard, 1929 (Author unknown) Click on picture to maximize.
The backyard in 1946 (Photo by M. Zenkteler)
A historical view...
Last change: 19thJanuary 2015
Usage Statistics for hpc.amu.edu.pl server
Department of Materials Chemistry

Adam Mickiewicz University in Poznan, Faculty of Chemistry,
Umultowska 89b Poznan
,
tel.: +48 618291590, fax.: +48 618291555

Click on picture to maximize.
A part of Materials Chemistry team in 2013
(Photo by K. Dziubek)


TEAM Programme

of the Foundation for Polish Science

"Synthesis and Structure of Special Materials in Extreme Conditions":
prof. A. Katrusiak

  • Rozprawa doktorska dr M. Sikory: pt. "Przeksztalcenia wiazan wodorowych N H... N i OH...O w krysztalach molekularnych" zostala wyrozniona przez Rade Wydzialu UAM
  • A. Gladysiak, stypendysta programu TEAM zostal laureatem (2-gie miejsce) I Ogolnopolskiej Olimpiady Krystalograficznej w czerwcu 2014 we Wroclawiu: dyplom
  • Dr A. Olejniczak otrzymala stypendium dla mlodych wybitnych naukowcow w 2014 roku przyznane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyzszego.

  • other NEWS