OPUS 10
"Materiały porowate w warunkach ekstremalnych"
projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki


Kierownik projektu:
Prof. dr hab. Andrzej Katrusiak

Doktoranci:

M.Sc. Aleksandra Półrolniczak

M.Sc. Szymon Sobczak

Studenci:

Ida Bukalska

Karolina Fercz

Aleksandra Półrolniczak

Paulina Popielarz


Spis publikacji

Udział w konferencjach


Home