OPUS 10
Porous materials at extreme conditions (Materiały porowate w warunkach ekstremalnych)
supported by the Polish National Science Center (Narodowe Centrum Nauki)


Head:
Prof. dr hab. Andrzej Katrusiak

PhD students:
M.Sc. Aleksandra Półrolniczak

M.Sc. Szymon Sobczak

Students:

Ida Bukalska
Karolina Fercz


previous

Paulina Popielarz
Aleksandra Półrolniczak


List of Publications

ConferencesHome