TEAM programme

we organize "Frolic Goats" Workshop on high-pressure diffraction

archiv

our channel


Prof. Andrzej Katrusiak
Prof. Paweł Piszora
Ph.D. Michalina Anioła
Ph.D. Jolanta Darul
Ph.D. Kamil Dziubek
Ph.D. Anna Olejniczak
Ph.D. Ewa Patyk-Kaźmierczak
Ph.D. Marcin Podsiadło
Ph.D. Małgorzata Ratajczak-Sitarz
Ph.D. Michał Andrzejewski
M.Sc. Jędrzej Marciniak
M.Sc. Kacper Rajewski
M.Sc. Szymon Sobczak
M.Sc. Hanna Tomkowiak
M.Sc. Kinga Roszak
M.Sc. Hanna Piotrowicz
ALUMNI

M.Sc. Szymon Sobczak

 

Scientific articles:
To request PDF's of inividual articles, please e-mail to Mrs. Hanna Piotrowicz:

Colossal Strain Release by Conformational Energy Up-Conversion in a Compressed Molecular Crystal
S. Sobczak, A. Katrusiak,
J. Phys. Chem. C 2017 121 2539-2545
link

Most Frequent Organic Interactions Compressed in Toluene
J. Marciniak, J. Bąkowicz, M. A. Dobrowolski, K. F. Dziubek, M. Kaźmierczak, D. Paliwoda, K. W. Rajewski, S. Sobczak, M. Stachowicz, A. Katrusiak
Cryst. Growth Des. 2016 16 1435-1441
link

Singularities in Molecular Conformation
S. Sobczak, A. Katrusiak,
Cryst. Growth Des. 2015 15 5530-5534
link

Department of Materials Chemistry, Adam Mickiewicz University
Umultowska 89b, 61-614 Poznań, Poland
tel.: +48 618291590,-1648; fax.: +48 618291555; URL: hpc.amu.edu.pl