TEAM programme

we organize "Frolic Goats" Workshop on high-pressure diffraction

archiv

our channel


2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
before 1990

Conferences

1993

 • 35thPolish Crystallographic Meeting (XXXV Konwersatorium Krystalograficzne) Wrocław, Poland, 29-30.06.1993
   Efekty strukturalne nieuporządkowania atomu wodoru w wiązaniach wodorowych -OH-O=
   A. Katrusiak - oral; abstract: Streszczenia prac Absctracts: O8, p. 11
   Konformacje mostka metylenosulfonowego na podstawie badań strukturalnych trzech fenylosiarczanów
   M. Ratajczak-Sitarz, A. Katrusiak - poster; abstract: Streszczenia prac Absctracts: P13, str. 42.
 • Symposium on Molecular Structure, Fuzhou, China, 31.08-3.09.1993
   Macroscopic and Structural Effects of Hydrogen-Bond Transformations
   A. Katrusiak. Book of Abstracts, DL 2
   Structural Determinations and Pharmaceutical Applications of Pyridazine Derivatives
   Anna Katrusiak, S. Bałoniak, Andrzej Katrusiak.
 • Department of Materials Chemistry, Adam Mickiewicz University
  Umultowska 89b, 61-614 Poznań, Poland
  tel.: +48 618291590,-1648; fax.: +48 618291555; URL: hpc.amu.edu.pl