TEAM programme

we organize "Frolic Goats" Workshop on high-pressure diffraction

archiv

our channel


2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
before 1990

Conferences

2012

 • XXXVII Ogólnopolska Szkoła Chemii 'Chemicznym okiem', Gdańsk - Sobieszewo, 7.11-11.11.2012
  TEAM PROGRAMME
   The most loosely packed crystal structures;
   M. Kaźmierczak, A. Katrusiak. M. Kaźmierczak - oral; Book of abstracts: p. 23.
   Compressed aurophilic interactions in gold(i) coordination polymer;
   D. Paliwoda, P. Wawrzyniak, A. Katrusiak. D. Paliwoda - oral; Book of Abstracts: p. 30.
   Wysokociśnieniowe badania strukturalne piperydyny;
   K. Rajewski, K. Dziubek, A. Katrusiak, poster; Book of Abstracts p. 74.

 • 50th European High-Pressure Research Group Meeting, EHPRG2012. Greece, Saloniki, 16.9.2012-21.9.2012
  TEAM PROGRAMME
   High-pressure sucrose polymorph,
   E. Patyk, J. Skumiel, M. Podsiadło, A. Katrusiak: abstrakt; Program and Book of Abstracts: p. 70; E. Patyk: oral; poster.
   First molecular NH...N Bonded analogue of OH...O bonded KH2PO4 ferroelectrics,
   M. Sikora, A. Katrusiak, Program and Books of Abstracts, P42, p. 162; poster.
   Internal heating system for a Diamond Anvil Cell,
   M. Andrzejewski, Z. J. Frączek, A. Katrusiak, M. Zdanowska-Fraczek, Program and Book of Abstracts:P-19, p. 139; poster.

 • The 27 European Crystallographic Meeting, Bergen, Norway 6-11.08.2012,
  TEAM PROGRAMME
   Ten Polimorphs of NH...N bonded DABCO hydroiodide-and even more
   A. Olejniczak, A. Katrusiak. Oral Lectures (MS23-02); Book of Abstracts p. 74. Abstract in Acta Cryst. A 68 Suppl. (2012) s67
   High pressure crystallography 2,0: harnessing the power of the crystallographers' community
   K. F. Dziubek, A. Katrusiak. Poster (MS23-P5); Book of Abstracts p. 223. Abstract in Acta Cryst. A 68 Suppl. (2012) s211
   Chiral aggregation hierarchy in high-pressure resolved 2-butanol and 2,3-butanediol
   M. Podsiadło, E. Patyk, A. Katrusiak. Book of Abstracts p.226; Poster (MS23-P10). Abstract in Acta Cryst. A 68 Suppl. (2012) s214

 • IUCr Commission on High Pressure 2012 Meeting "Advances in Crystallography at High Pressures" and International Symposium of the Quantum Beam Science Directorate, Japan Atomic Energy Agency, Mito, Japan, 23-27.09.2012
  TEAM PROGRAMME
   High pressure Diffractin Study of Toluene Pursued in a Collaborative Project
   K. F. Dziubek, M. A. Dobrowolski, G. Garbarino, M. Stachowicz, M. Kaźmierczak, D. Paliwoda, A. Katrusiak; abstract. Poster PS4-1.

 • The 6th Asian Conference on High Pressure Research (ACHPR 6) International Forum on High Pressure Sciences (IFHPS) August 8 to 12, 2012, Beijing, China
  TEAM PROGRAMME
   High pressure Phase IV of Potassium Dihydrogen Phosphate (KH2PO4, KDP)
   W. Cai, A. Katrusiak. Book of abstracts; T01 Structure and phase transition, ID number:3: p. 54; W. Cai: oral

 • 54th Polish Crystallographic Meeting(54 Konwersatorium Krystalograficzne) Poland, Wrocław, 6-7.07.2012
  TEAM PROGRAMME
   Two types of hydration and dehydration of thiourea at high pressure
   H. Tomkowiak, A. Katrusiak. Poster; Book of abstract A-60, p.131.
   Plakat Hanny Tomkowiak otrzymal 2 miejsce w konkursie Przewodniczacej Komitetu Krystalografii Polskiej Akademii Nauk za najlepsza prezentacje plakatowa na 54 Konferencji Krystalograficznej w 2012 r. we Wroclawiu.
   dyplom
   Struktura krystaliczna dietyloditiokarbaminianu złota(I) solwatowanego metaniolem
   P. Wawrzyniak, D. Paliwoda, A. Katrusiak. Book of abstract A-37, p. 98, poster.
   High Pressure Structural Studies of Ferrocene
   D. Paliwoda, A. Katrusiak. Book of abstract A-42, p. 105; poster. A New Polymorph of DL-sodium Tartare Monohydrate
   K. Ostrowska, A. Katrusiak. Book of abstract B-56, p. 241; poster.
   Struktura piperydyny w wysokim ciśnieniu
   K. Rajewski, K. F. Dziubek, A. Katrusiak. Book of abstract B-58, p. 244; poster.
   The Most Lossely Packed Crystal Structures
   M. Kaźmierczak, A. Katrusiak. Book of abstract A-57, p. 128; poster.
   Pressure Effects on Hydrogen Bonds in Benzoic Acid
   W. Cai, A. Katrusiak. Book of abstract B-59, p. 245; poster.
   Interactions in High-Pressure Polymorph of (+)-Sucrose
   E. Patyk, M. Podsiadło, A. Katrusiak. Book of abstract B-48, p. 232; poster.
   Anomalous Compression and Expanding NH.N Bonds in an Imidazoline Compound
   M. Anioła, A. Katrusiak, R. Kia. Book of abstract B-60, p. 246; poster.
   Pressure Induced Paraelectric Phase of Croconic Acid
   P. Pojawis, M. Sikora, A. Katrusiak. Book of abstract B-68, p. 256; poster.
   Remote Halogen Switch of Amine Hydrophilicity
   M. Andrzejewski, A. Olejniczak, A. Katrusiak. Poster; Book of abstract: A-22, p. 77.
   Compressed 2-phenylimidazole Crystals,
   M. Sikora, A. Katrusiak. Book of abstract B-27, p. 246; poster.

 • XXXVI Ogólnopolska Szkoła Chemii 'U zródeł nauk', Poland, Rynia, 28.04-3.05.2012,
   "Chicken wire" jako przykład trójwymiarowych wiązań wodorowych w kwasach karboksylowych
   K. Kowalska, D. Paliwoda, A. Katrusiak; Book of abstracts: p.55.

 • the 3rd Granada International School of Crystallization, Spain, Granada, 21-25.05.2012
   High pressure crystallization
   A. Katrusiak, lecture.

 • the 5th Frolic Goats Workshop on High-Pressure Diffraction, Poland, Poznań, 15-17.04.2012
  Newsletter IUCr
  TEAM PROGRAMME
   Introduction to high-pressure techniques in the lab
   A. Katrusiak - oral
   Absorption and gasket-shadowing corrections for a diamond-anvil cell
   M. Kaźmierczak - oral
   Frolic-Goats Spring Project
   K. Dziubek - oral
   Interactions in new high-pressure sucrose polymorph
   E. Patyk - oral
   High-pressure powder-diffraction crystallography
   A. Budzianowski (University of Warsaw) - oral
   The hidden imidazole polar phase
   D. Paliwoda - oral
   Carney's rule in chloroethanes
   M. Podsiadło - oral
   Remote halogen switch of amine hydrophilicity
   M. Andrzejewski - oral
   Pressure-induced hydration in thiourea
   A. Olejniczak- oral
   A new high-pressure polymorph of KH2PO4 (KDP)
   W. Cai - oral.
   Computation of interactions energy in molecular crystals I
   K Dziubek - oral.
   Computation of interactions energy in molecular crystals II
   J. Marciniak - oral.
   Presentation of high-pressure structures - autostereograms
   A. Katrusiak - oral.

 • International Symposiums "Small Molecules in Interactions", Ruhr-Universitat, Bochum, Germany, 25-26.03.2012
  TEAM PROGRAMME
   Intermolecular interactions in compressed crystals,
   A. Katrusiak, lecture.
 • Department of Materials Chemistry, Adam Mickiewicz University
  Umultowska 89b, 61-614 Poznań, Poland
  tel.: +48 618291590,-1648; fax.: +48 618291555; URL: hpc.amu.edu.pl