TEAM programme

we organize "Frolic Goats" Workshop on high-pressure diffraction

archiv

our channel


2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
before 1990

Conferences

1994

 • High Pressure Research with Neutrons, Poznań, Poland, 6-7.04.1994
   High Pressure X-Ray Crystallography: Advantages and Drawbacks
   A. Katrusiak
 • I-sza Krajowa Konferencja poświęcona Inżynierii Krystalicznej Nukleozydów, Poznań, Poland, 15.04.1994
   Przekształcenia wiązań wodorowych OH-O
   A. Katrusiak
 • Szkoła Fizykochemii Organicznej, Karpacz, Poland, 5-10.06.1994
   Efekty strukturalne przekształceń wiązań wodorowych. Teoretyczne i eksperymentalne aspekty struktury cząsteczek
   A. Katrusiak - lecture; abstract: Book of Abstracts
 • 36th Polish Crystallographic Meeting (XXXVI Konwersatorium Krystalograficzne) Wrocław, Poland, 27-28.06.1994
   Wyznaczenie Tc z danych strukturalnych w kryształach ferroelektrycznych typu KDP
   A. Katrusiak - oral, Streszczenia prac, abstracts: O6, p. 10
   Oddziaływanie międzycząsteczkowe i konformacja cząsteczek ditiosukcynimidu i 3,3,4,4-tetrametyloditiosukcynimidu
   M. Ratajczak-Sitarz, A. Katrusiak - poster, Streszczenia prac, abstracts: P10, p. 30
 • 9th Symposium on Organic Crystal Chemistry, Poznań-Rydzyna, Poland, 23-27.08.1994
   Evaluation of Tc in hydrogen-bonded ferroelectrics from structural data
   A. Katrusiak - oral; Collected Abstracts, p. 52 (Stereochemistry and Transformation of -OH--O= Hydrogen Bonds. Part II. Evaluation of TCin Hydrogen-Bonded Ferroelectrics from Structural Data, A. Katrusiak, J. Mol. Struct. 1996 375 177-189 link)
   Molecular and crystal structure of salicylidene-p-toluidine and bis-salicylidene-p-phenylenediamine
   J. Langer, A. Rajchel, A. Katrusiak - poster; Collected Abstracts, p. 88
   Hydrogen bonding and molecular conformation of dithiosuccinimide and its tetramethyl derivative
   M. Ratajczak-Sitarz, A. Katrusiak - poster; Collected Abstracts, p. 104
   Phase transitions and competitive interactions in guanidinium nitrate crystals
   M. Szafrański, A. Katrusiak - poster; Collected Abstracts, p. 119
 • Department of Materials Chemistry, Adam Mickiewicz University
  Umultowska 89b, 61-614 Poznań, Poland
  tel.: +48 618291590,-1648; fax.: +48 618291555; URL: hpc.amu.edu.pl