TEAM programme

we organize "Frolic Goats" Workshop on high-pressure diffraction

archiv

our channel


2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
before 1990

Conferences

2017


 • 55th European High-Pressure Research Group Meeting: High Pressure Science and Technology 3-8.09.2017 Poznań, Poland
   Pressure effects in the family of octacyanoniobate-based molecular magnets
   D. Pinkowicz, P. Konieczny, M. Rams, M. Misek, K. Kamenev, H. Tomkowiak, A. Katrusiak - invited oral; Book of abstract IO2.1, p.8
   Negative volume compression revealed by X-ray diffraction
   S. Sobczak, A. Katrusiak - oral; Book of abstract O11.1, p.53
   Arsenolite and its helium clathrate: high pressure studies on cubic arsenic(III) oxide
   P. A. Guńka, K. F. Dziubek, A. Gładysiak, M. Dranka, J. Piechota, M. Hanfland, A. Katrusiak, J. Zachara - oral; Book of abstract O12.1, p. 59
   Flexible amines - a new route for designing advanced, porous materials
   A. Półrolniczak, S. Sobczak and A. Katrusiak - poster; Book of abstract P7, p. 139
   Pressure-induced conformational conversion in p-tolyl disulfide at phase transition and in a hidden polymorph
   S. Sobczak, A. Katrusiak - poster; Book of abstract P9, p.141
   Crystal packing diversity of the simple amidinate oxozinc complex derived by non-covalent interactions
   M. Terlecki, M. Leszczyński, S. Sobczak, I. Justyniak, A. Katrusiak, J. Lewiński - poster; Book of abstract P20, p.152
   Compressed interactions and properties of methylamines
   M. Podsiadło, A. Olejniczak, A. Katrusiak - poster; Book of abstract P36, p.168
   High-Pressure Structures of meta-Dichlorobenzene and Dibromobenzene
   K. Kwaśna, M. Anioła, W. Cai, A. Katrusiak - poster; Book of abstract P38, p.170
   High-pressure preference for the low Z' polymorph of a molecular crystal
   K. Roszak, Anna Katrusiak, A. Katrusiak - poster; Book of abstract P39, p.171
   Giant anomalous strain between high-pressure phases and the mesomers of urea
   K. Roszak, A. Katrusiak - poster; Book of abstract P40, p.172
   Pressure effect on the complication of crystal structures the case study on 6-chloro-4,4,5,7-tetramethyldihydrocoumarin
   I. Bukalska, K. W. Rajewski, A. Katrusiak - poster; Book of abstract P41, p.173
   High-Pressure Polymorphism of 4,4'-Bipyridine Perchlorate
   M. Anioła, A. Katrusiak - poster; Book of abstract P42, p.174
   Disappearing polymorphs of 2,4,5-triiodoimidazole
   K.W. Rajewski, M. Andrzejewski, A. Katrusiak - poster; Book of abstract P43, p.175
   High pressure studies of 4,5 - dichloroimidazole
   K. Fercz, K.W. Rajewski, A. Katrusiak - poster; Book of abstract P44, p.176
   Solvent-effect for the stability and compression of a noncovalent porous material WUT-Ni
   K. Fercz, K.W. Rajewski, K. Sołtys, A. Katrusiak - poster; Book of abstract P45, p.177
   Halogen and hydrogen bonds in compressed pentachloroethane
   M. Podsiadło, M. Bujak, A. Katrusiak - poster; Book of abstract P47, p.179
   High-pressure studies of high-nitrogen-content 6-azido-1,2,3,4-tetrazolo-[1,5-b]-pyridazine
   A. Olejniczak, Anna Katrusiak, A. Katrusiak - poster; Book of abstract P79, p.211

 • 24th Congress & General Assembly of the International Union of Crystallography 21-28.08.2017, Hyderabad, India
   Compressed interactions and properties of methyl-amine polymorphs
   A. Katrusiak, M. Podsiadło, A. Olejniczak; A. Katrusiak- oral; Book of abstract MS115.O01.1404
   The art of autostereographic presentation of metal-organic frameworks
   A. Katrusiak, S. Sobczak - poster; Book of abstract MS002.P19.1483(22Aug.098)

 • ECS4 4th European Crystallography School, Warsaw, Poland, 2-7.07.2017
   High pressure crystallography
   A. Katrusiak- invited lecture, 5.07.2017
   High pressure crystallography
   A. Katrusiak- invited lecture, 6.07.2017 AMU2 - a new highly porous 2d metal-organic framework based on 5-hydroxyisophthalic acid and 4,4'-bipyridine
   S. Sobczak, A. Katrusiak - poster
   Flexible amines a new route for designing advanced, porous materials
   A. Półrolniczak, S. Sobczak, A. Katrusiak - poster

 • 59th Polish Crystallographic Meeting, Wrocław, Poland, 29-30.06.2017
   Badania strukturalne warstwowych odmian tlenku arsenu(III) pod zwiększonym ciśnieniem
   P. A. Guńka, K. F. Dziubek, M. Dranka, J. Piechota, M. Hanfland, A. Katrusiak i J. Zachara; referat, abstrakt nr R-7: Książka Abstraktów str. 22
   Struktura wysokociśnieniowa dimetyloformamidu
   P. Ratajczyk, S. Sobczak, A. Katrusiak; poster, abstrakt nr A-12: Książka Abstraktów str. 67-68
   CL...CL interactions under pressure
   K. Fercz, K. W. Rajewski, A. Katrusiak;poster abstrakt nr A-13: Książka Abstraktów str. 69
   Pressure effect on the complication of crystal structures the case study on 6-chloro-4,4,5,7-tetramethyldihydrocoumarin
   I. Bukalska, K. W. Rajewski, A. Katrusiak; poster abstrakt nr A-14: Książka Abstraktów str. 70
   AMU-2 nowy porowaty polimer koordynacyjny
   S. Sobczak; poster abstrakt nr A-49: Książka Abstraktów str. 116
   Elasyczne aminy-nowa droga do projektowania zaawansowanych, porowatych materiałów
   A. Półrolniczak, S. Sobczak; poster abstrakt nr B-38: Książka Abstraktów str. 225

 • PUZZEL 2017, VI Wrocławska Konferencja Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych, Wrocław, Polska, 1-2.04.2017
   Hidden phase of 6-chloro-4,4,5,7-tetramethyldihydrocoumarin
   I. Bukalska, K. Rajewski, A. Katrusiak, abstrakt nr 72: Książka Abstraktów str. 116 Influence of different solvents on the compressibility of noncovalent porous material at high-pressure
   K. Fercz, K. Rajewski, A. Katrusiak, abstrakt nr 73: Książka Abstraktów str. 116

 • XIX Ogólnopolskie Sympozjum Naukowego Koła Chemików UAM, Jeziory, Polska 24-26.03.2017
   Chemia w warukach ekstremalnych
   A. Katrusiak, wykład; abstrakt: Książka Abstraktów str. 2

 • Department of Materials Chemistry, Adam Mickiewicz University
  Umultowska 89b, 61-614 Poznań, Poland
  tel.: +48 618291590,-1648; fax.: +48 618291555; URL: hpc.amu.edu.pl