TEAM programme

we organize "Frolic Goats" Workshop on high-pressure diffraction

archiv

our channel


2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
before 1990

Conferences

2006

 • 3rd Central European Conference Chemistry Towards Biology, Kraków, 8-13.09.2006
   Crystallographic investigation of structural stability of RNase A at high pressure
   K.Kurpiewska, K. Dziubek, A. Katrusiak, J. Font, M. Ribo, M. Vilanova, K. Lewiński.

 • VIII Środowiskowa Konferencja Naukowa Chemików (VIII Environmental Scientific Conference of Chemists) Poland, Poznan 5-7.06.2006
   Badania wiązania wodorowego i konformacji kompleksu 2:1 betainy homaryny z HClO4
   M. Szafran, A. Katrusiak, Z. Dega-Szafran. Materialy konferencyjne: abstrakt S2-44, str. 84.
   Synteza i struktura chlorku 1-(karboksymetylo)-3hydroksypirydynowego
   P. Barczyński, A. Komasa, L. Seczkowska, M. Ratajczak-Sitarz, A. Katrusiak, M. Szafran. Materiały konferencyjne: abstrakt S2-2, str. 42.
   Synteza, struktura i właściwości spektroskopowe kompleksu betainy 1,4-dimetylopiperazyny z kwasem p-hydroksybenzoesowym
   Z. Dega-Szafran, M. Szafaran, A. Katrusiak. Materiały konferencyjne: abstrakt S2-9, str. 49.
 • 48th Polish Crystallographic Meeting (48 Konwersatorium Krystalograficzne) Poland, Wrocław, 29-30.06.2006
   Pressure crystallization of liquids
   A. Budzianowski, A. Katrusiak - prezentacja filmu, abstrakt (O-13, str. 29 - materiały konferencyjne)
   Uporządkowana wysokociśnieniowa faza propionianu etylu
   R. Gajda, A. Katrusiak - poster, abstrakt (A-20, str. 69 -materiały konferencyjne).
   Disordered and ordered phases of phenylacetylene
   K. Dziubek, M. Podsiadlo, A. Katrusiak - poster, abstrakt ( A-18, str. 66 - materiały konferencyjne)
   High-pressure study of halogen interactions in perfluorated haloethanes
   A. Olejniczak, A. Vij, A. Katrusiak - poster, abstrakt (B-14, str 145 - materiały konferencyjne)
 • XVIII International School on Physics and Chemistry of Condensed Matter. Spectroscopy of Modern Materials, Poland, Białowieża, 1-8.07.2006
   Halogen interactions in perfluorated haloethanes
   A. Olejniczak, A. Vij, A. Katrusiak - poster and abstract (Programme and Abstracts P8)
 • Models, Mysteries and Magic of Molecules, South Africa, Berg-en-Dal Kruger National Park, 20-25.8.2006
   Tiny structural features and their huge macroscopic effects
   A. Katrusiak -lecture.
 • Crystallography at high pressures, International Workshop, Russia, Dubna, 28.09-1.10 2006
   Pressure-freezing of halogenated methanes
   M. Podsiadło - lecture.
 • 18th Conference on Physical Organic Chemistry, Poland, Warsaw, 20-25.09.2006
   The Complex of N-methylmorpholine Betaine with 3,4-dinitrophenol Studied by FTIR, UV, NMR Spectroscopies, X-ray Diffraction and DFT Calculations,
   Z. Dega-Szafran, A. Katrusiak, M. Szafran - oral communication, abstract (Book of Abstracts: p. 43)
   Structural, Spectroscopic and ab initio Studies of N-methyl-pyridine-carboxylate Inner Salts and Their Complexes with Mineral Acids
   M. Szafran, Z. Dega-Szafran, J. Koput, A. Katrusiak, E. Bartoszczak-Adamska - oral communication, abstract (Book of Abstracts: p. 36)
 • The 232nd ACS National Meeting, USA, San Francisco, CA, 10-14.09.2006
   Halogen interactions in perfluorated haloethanes
   A. Vij, A. Katrusiak - oral
   A. Olejniczak, A. Vij, A. Katrusiak - poster and abstract (Programme and Abstracts P8)
 • Department of Materials Chemistry, Adam Mickiewicz University
  Umultowska 89b, 61-614 Poznań, Poland
  tel.: +48 618291590,-1648; fax.: +48 618291555; URL: hpc.amu.edu.pl