TEAM programme

we organize "Frolic Goats" Workshop on high-pressure diffraction

archiv

our channel


2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
before 1990

Conferences

2013

 • XXXIX Ogólnopolska Szkoła Chemii, Wiktorowo near Znin, Poland, 8-12.11.2013

 • TEAM PROGRAMME
   Compression and thermal expansion of 2-phenylimidazole crystals
   M. Sikora, A. Katrusiak; abstract: Book of Abstracts, p. 96; poster.
   Negative linear compressibility of pyrazinium tetrachloroaurate
   P. Wawrzyniak, D. Paliwoda, A. Katrusiak; abstract: Book of Abstracts, p. 102; poster.
   DL-ribose: criteria for spontaneous crystallization
   E. Patyk, A. Katrusiak; abstract: Book of Abstracts, p. 87; poster.
   Reinforcement of unstable QH-acetone solvate by high pressure
   K. Rajewski, J. Marciniak, M. Andrzejewski, A. Katrusiak; abstract: Book of Abstracts, p. 94; poster.
   Ezoteryczny świat za diamentowym oknem
   M. Kaźmierczak, K. F. Dziubek, K. Ostrowska, A. Katrusiak; abstract:Book of Abstracts p. 77; M. Kaźmierczak - wystąpienie ustne.
   High pressure diffraction studies of pinacol
   S. Sobczak, D. Paliwoda, A. Katrusiak; abstract: Book of Abstracts, p. 99; poster.
   Ciśnieniowe przemiany strukturalne ferrocenu
   D. Paliwoda, K. Kowalska, , M. Hanfland, A. Katrusiak; abstract: Book of Abstaracts p.74; D. Paliwoda - wystapienie ustne.
   Racematy w wysokim ciśnieniu
   A. Jenczak; abstract: Book of Abstracts, p. 113; poster.

 • 3rd International Conference on Crystallogenesis and Mineralogy, Rosja, Novosibirsk, 27.09-01.10.2013

 • TEAM PROGRAMME
   Absorption and gasket-shadowing correction for a diamond-anvil cell
   M. Kaźmierczak, A. Katrusiak - poster;
   Aurophilic interactions under high pressure
   D. Paliwoda - oral.

 • 56 Zjazd Naukowy PTChem i SITPChem (The 56thMeeting of Polish Chemical Society), Siedlce, Poland, 16-19.09.2013

 • TEAM PROGRAMME
   High-pressure crystallography on organic compounds
   A. Katrusiak - invited lecture

 • MEETING OF THE ITALIAN, SPANISH AND SWISS CRYSTALLOGRAPHIC ASSOCIATIONS, Como, Italy, 9-12.09.2013

 • TEAM PROGRAMME
   Compressed stacking in pyrimidine and pyrazine
   E. Patyk, A. Katrusiak; E. Patyk - oral
   Unique behaviour of OH...O bonded ferroelectrics in high pressure
   M. Sikora, P. Pojawis, A. Katrusiak, poster

 • Workshop of the International Union of Crystallography Commission on High Pressure - Advances in Static and Dynamic High-Pressure Crystallography, Hamburg, Germany, 8-11.09.2013

 • TEAM PROGRAMME
   Copious in Polymorphs Dabco Monosalts
   A. Olejniczak, A. Katrusiak, A. Olejniczak - invited lecture. Book of Abstracts p. 17
   Pressure effect on D,L-mandelic acid racemate crystallization
   W. Cai, J. Marciniak, M. Andrzejewski, A. Katrusiak; M. Andrzejewski - oral. Book of Abstracts p. 39
   Conformationally Assisted Compression in Methyl Benzoate
   W. Cai, A. Katrusiak; W. Cai - oral. Book of Abstracts p. 40
   High pressure stabilization of labile hydroquinone acetone solvate
   K. Rajewski, J. Marciniak, M. Andrzejewski, A. Katrusiak; poster. Book of Abstracts p. 81 Hydrogen bonds NH. . .N in compressed benzimidazole polymorphs
   W. Zieliński, A. Katrusiak; poster. Book of Abstracts p. 88

 • Jubileuszowe X Krajowe Sympozjum Użytkownikow Promieniowania Synchrotronowego, Stalowa Wola, Poland, 9-11.09.2013

 • TEAM PROGRAMME
   High-Pressure diffraction studies at synchrotrons and in laboratories
   D. Paliwoda, A. Katrusiak; invited lecture, presented by D. Paliwoda, abstract: Synchrotron Radiation in Natural Science Vol. 12, No. 1 - 2 (2013), p. 33

 • The 28th European Crystallography Meeting, UK, Warwick, 25-29.08.2013
  1. Volumetric Measurements in High Pressure Crystallography,
   K. F. Dziubek, A. Katrusiak; K. Dziubek - oral; abstract: Acta Cryst A. A69 Suppl. (2013) s208 abstract, s610 abstract
   Through the diamonds, and what we found there,
   K. F. Dziubek, M. Kaźmierczak, K. Ostrowska, A. Katrusiak; K. F. Dziubek - oral at the European Young Crystallographers Satellite Meeting abstract

   Click on picture to maximize. Świat za diamentowymi oknami: Krystalizacja w komorze ciśnieniowej (film o przygotowaniu i ładowaniu komory wysokociśnieniowej; rózne sposoby otrzymywania monokryształów). The World through the diamond windows: Crystallization in the diamond anvil cell (film about preparing and loading diamond-anvil cell and different methods of obtaining monocrystals)


 • European High Pressure Research Group Meeting (EHPRG 51), London, UK, 1-6.09.2013

 • TEAM PROGRAMME
   Conformational conversion in the hidden high-pressure phase of 4,4'-bipyridinium hydrobromide monohydrate
   M. Anioła, A. Katrusiak, Abstract Book, p. 37; M. Anioła - oral.
   Thiourea hydrates
   H. Tomkowiak, A. Olejniczak, A. Katrusiak, Abstract Book, p. 52; H. Tomkowiak - oral.
   High-pressure study of urea structures
   K. Ostrowska, A. Katrusiak. Abstract Book, p. 109; poster P.43.

 • The 21st International Conference on the Chemistry of the Organic Solid State (ICCOSS2013), Oxford, England, 5-9.08.2013

 • TEAM PROGRAMME
   High pressure chemistry of the organic solid state
   A. Katrusiak - keynote lecture

 • Gaussian Workshop "Introduction to Gaussian: Theory and Practice, Wrocław, Poland 24-28.06.2013

 • TEAM PROGRAMME
   PBC modeling of hydrogen-bonded molecular chains in compressed crystals
   K. F. Dziubek, D. Paliwoda, A. Katrusiak, poster.

 • 55th Polish Crystallographic Meeting (55 Konserwatorium Krystalograficzne), Wrocław, 27-28.06.2013

 • TEAM PROGRAMME
   Crystal structure of silver(I) dirthyldithiocarbamate
   S. Sobczak, D. Paliwoda, A. Katrusiak, poster; abstract: Book of Abstract:A-59.
   Crystal and molecular structure of hydrogen bonded pyrazinium tetrachloroaurate
   P. Wawrzyniak, D. Paliwoda, A. Katrusiak; poster; abstract: Book of Abstract:A-60.
   Elusive water in bis(4-(trimethylammonium) benzoate) hydrogen iodide monohydrate
   M. Kazmierczak, A. Komasa, M. Szafran, A. Katrusiak, poster; abstract: Book of Abstract: B-32.
   Pressure Effect on D,L-Mandelic Acid Racemate Crystallization
   W. Cai, J. Marciniak, M. Andrzejewski, A. Katrusiak, poster; abstract: Book of Abstract: B-35.
   Low temperature studies on quinhydrone polymorphs
   K. Rajewski, J. Marciniak, M. Andrzejewski, A. Katrusiak, poster; abstract: Book of Abstract: B-36.
   Two polymorphs of gold(I) diethyldithiocarbamate
   D. Paliwoda, P. Wawrzyniak, A. Katrusiak, poster; abstract: Book of Abstract: B-59.
   Świat za diamentowymi oknami: krystalizacja w komorze ciśnieniowej
   K. F. Dziubek, M. Kaźmierczak, K. Ostrowska, A. Katrusiak; oral: K. Dziubek, abstract: Book of Abstract: S-4.

   Click on picture to maximize. Świat za diamentowymi oknami: Krystalizacja w komorze ciśnieniowej (film o przygotowaniu i ładowaniu komory wysokociśnieniowej; róźne sposoby otrzymywania monokryształów). The World through the diamond windows: Crystallization in the diamond anvil cell (film about preparing and loading diamond-anvil cell and different methods of obtaining monocrystals)


 • 82. Sesja Zgromadzenia Ogólnego Oddziału Polskiej Akademii Nauk, Poland, Poznań, 28.05.2013
  1. Wysokociśnieniowa odmiana polimorficzna (+)-sacharozy;
   E. Patyk, wykład; laureatka I edycji Konkursu Oddziału Polskiej Akademii Nauk Poznaniu; najlepsza oryginalna praca twórcza doktoranta opublikowana w roku 2012; nagroda w obszarze nauk ścisłych i nauk o Ziemi.

 • The 6th Frolic Goats Workshop on High-Pressure Diffraction, Poland, Poznań, 14-16.04.2013

 • TEAM PROGRAMME
   Strain in materials
   A. Katrusiak - oral. Abstract: Book of Abstracts p. 7.
   Pressure-induced conformational phase transition in 4,4'-bipyridine hydro-bromide monohydrate
   M. Anioła, A. Katrusiak; M. Anioła - oral. Abstract: Book of Abstracts p. 10.
   Low-temperature and high-pressure behaviour of 1,2,4-trichlorobenzene. Melting point differences in trichlorobenzene isomers
   M.Bujak, M.Podsiadło, A.Katrusiak. M. Bujak - oral. Abstract: Book of Abstracts p. 13.
   High-pressure Crystallization of DL-Mandelic Acid Racemate
   W. Cai, J. Marciniak, M. Andrzejewski, A. Katrusiak; W. Cai - oral. Abstract: Book of Abstracts p. 11.
   High Pressure Diffraction Study of Toluene Pursued in a Collaborative Project
   K. Dziubek, J. Bąkowicz, M. A. Dobrowolski, G. Garbarino, M. Stachowicz, M. Kaźmierczak, D.Paliwoda, K. Rajewski, A. Katrusiak; K. Dziubek - oral. Abstract: Book of Abstracts p. 12.
   Pressure Effect on DL-Mandelic Acid Racemate Crystallization
   W. Cai, J. Marciniak, M. Andrzejewski, A. Katrusiak - Poster.
   Crystal structure of gold(I) diethyldithiocarbamate coordination polymer
   P. Wawrzyniak, D. Paliwoda - Poster.
   Menthol - mint racemate
   K. Ostrowska, A. Katrusiak - Poster.
   Argentophilicity in silver(I) dithiocarbamates
   S. Sobczak, D. Paliwoda, A. Katrusiak - Poster.
   Hydrogen bonds NH. . .N in compressed benzimidazole polymorphs
   W. Zieliński, A. Katrusiak - Poster.
   Unusual properties of novel ferroelectrics: croconic acid
   P. Pojawis, M. Sikora, A, Katrusiak - Poster.
   High-pressure powder diffraction in laboratory
   E. Patyk, M. Podsiadło, A. Katrusiak - Poster.

 • XII Ogólnopolskie Sympozjum Naukowego Koła Chemików, Poland, Jeziory near Poznań, 22-24.03.2013
 • TEAM PROGRAMME
   Ciśnieniowe przemiany kryształów;
   D. Paliwoda, oral

 • Sympozjum Cukry-chiralne surowce odnawialne w syntezie i analizie chemicznej, Instytut Chemii Fizycznej, PAN, Poland, Warszawa, 12.04.2013

 • TEAM PROGRAMME
   Sucrose compressed into a new polymorph
   A. Katrusiak, lecture.

 • XXXVIII Ogólnopolska Szkoła Chemii, Stary Gierałtów, 1-5.05.2013

 • TEAM PROGRAMME

   Przesłanianie w dyfraktometrycznym pomiarze wysokociśnieniowym;
   M. Kaźmierczak, A. Katrusiak; prezentacja ustna: M. Kaźmierczak; Book of abstracts: p. 31;
   Indukowana wysokim ciśnieniem przemiana fazowa pirazyny;
   K. Kowalska, D. Paliwoda, A. Katrusiak; Book of abstracts: p. 77; poster: II miejsce w kategorii na najlepszy plakat
 • UNIWERSYTECKIE WYKŁADY OTWARTE, Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 27.02.2013
 • pdf Materia w Kosmosie, czyli chemia warunków ekstremalnych;
  A. Katrusiak, lecture

  Department of Materials Chemistry, Adam Mickiewicz University
  Umultowska 89b, 61-614 Poznań, Poland
  tel.: +48 618291590,-1648; fax.: +48 618291555; URL: hpc.amu.edu.pl