TEAM programme

we organize "Frolic Goats" Workshop on high-pressure diffraction

archiv

our channel


2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
before 1990

Conferences

1996

 • Hydrogen Bond - International Conference, Miedzyzdroje, 3-7.06.1996
   Aplication of high pressures to structural studies of hydrogen bonds
   A. Katrusiak - lecture
   Cocrystals of 1,1'-binaphtol with diamines
   G. Buczak, A. Katrusiak, K. Gawrońska, J. Gawroński - poster
 • XVII Congress and General Assembly of International Union of Crystallography, USA, Seattle, Washington, 8-17.08.1996
   Crystal structures of azolopyridazines
   Anna Katrusiak, S. Bałoniak, A. Katrusiak; abstracts, PS05.07.04 in Acta Cryst. A 52 Suppl. (1996) C-262
   Hydrogen bonding in betaine: phenol cocrystals
   G. Buczak, A. Katrusiak, M. Szafran, Z. Dega-Szafran, abstract PS11.07.09 in Collected Abstracts, Acta Cryst. A 52 Suppl. (1996) C447
   High-pressure studies with KUMA
   D. Kucharczyk, A. Katrusiak; abstract PS18.06.10 in Collected Abstracts, Acta Cryst. A 52 Suppl. (1996) C546
   Compressibility of hydrogrn bonds
   A. Katrusiak, abstract MS18.03.05 in Collected Abstracts, Acta Cryst. A A2 Suppl. (1996) C533
 • The Meeting of Polish Chemical Society (Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego) Poland, Poznań, 23-26.09.1996
   Ściśliwość wiązań wodorowych
   A. Katrusiak - lecture, abstract: Book of Abstracts: S-8, E-1
   Kokryształy 1,1'-binaftolu z pochodnymi diamin
   G. Buczak, A. Katrusiak, K. Gawrońska, J. Gawrńnski - poster, abstract: Book of Abstracts: S-8, F-8
   Równowaga tautometryczna w kompleksach betain z fenolami
   A. Komasa, Z. Dega-Szafran, M. Szafran, G. Buczak, A. Katrusiak - poster, abstract: Book of Abstracts: S-8, D-4
 • Department of Materials Chemistry, Adam Mickiewicz University
  Umultowska 89b, 61-614 Poznań, Poland
  tel.: +48 618291590,-1648; fax.: +48 618291555; URL: hpc.amu.edu.pl